Prowadzona przez adwokat Paulinę Pyzię kancelaria adwokacka w Warszawie zajmuje się obsługą prawną zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych zarówno ze stolicy, jak i całej Polski.

 

Obszarem działań kancelarii jest szeroko rozumiane prawo cywilne – tj. prawo konsumenckie, rodzinne, gospodarcze, rzeczowe, a także prawo karne oraz wykroczeń. Usługi prawne świadczone są w formie porady, analizy spraw oraz dokumentów, opiniowania umów i kontraktów, sporządzania odpowiednich pism i wniosków, pomocy przy rejestracji spółki, reprezentowania klienta w postępowaniu sądowym, jak i przedsądowym, ale nie tylko. W zakres prowadzonych przez kancelarię czynności wchodzi także windykacja należności na etapie przedprocesowym, procesowym oraz egzekucyjnym. Podjęcie czynności każdorazowo poprzedzone jest konsultacją z klientem – analizą sprawy oraz przedstawieniem proponowanego planu działania. Kancelaria nastawiona jest zarówno na jednorazowe wsparcie w wybranym zakresie, jak i stałą obsługę bieżących spraw związanych między innymi z prowadzoną przez klienta działalnością.

 

 

 

„W mojej pracy stosuję indywidualne podejście do każdej sprawy i do każdego klienta. Każdą sprawę traktuję niemal jak własną, a problemy moich klientów są dla mnie priorytetowe. W mojej pracy, oprócz analizy sprawy i zaproponowania klientowi możliwych rozwiązań, zawsze staram się przewidzieć stanowisko przeciwnika i robić kilka kroków naprzód.”

Adwokat Paulina Pyzia
(dawniej Paulina Rutkowska)

 

 

 

Siedziba kancelarii znajduje się w centrum Warszawy – przy ulicy Wilczej, w bliskiej odległości Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie.

 

 

 

Adwokat Paulina Pyzia jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.