Adwokat Paulina Pyzia świadczy usługi prawne z gałęzi prawa określonych tutaj.

 

Możliwe są następujące formy płatności wynagrodzenia jak w szczególności:

  1. Wynagrodzenie ryczałtowe – polega na zapłacie stałej stawki za usługi prawne. Zależnie od rodzaju zlecenia płatność może być jednorazowa (np. za prowadzenie całej sprawy w danej instancji lub np. za sporządzenie pisma) lub co miesięczna (np. w przypadku stałej obsługi prawnej, kiedy kancelaria poświęca określoną ilość czasu w miesiącu dla danego klienta i za to pobiera wynagrodzenie co miesiąc).
  2. Wynagrodzenie według stawki godzinowej – ustalane jest w oparciu o ilość czasu koniecznego do wykonania usługi na rzecz klienta, stosowana jest zazwyczaj w sytuacjach, kiedy nie da się z góry oszacować nakładu pracy.

  3. Wynagrodzenie Success fee – ustalane jest zazwyczaj jako procent od zasądzonej sumy pieniężnej w przypadku wygrania sprawy i płatne obok wynagrodzenia ryczałtowego.

Forma płatności ustalana jest na spotkaniu z klientem, po jego akceptacji.

 

Wynagrodzenie na rzecz Kancelarii jest płatne z góry. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów, możliwe jest rozłożenie zapłaty wynagrodzenia na raty.

Wynagrodzenie powiększane jest o wysokość kosztów i wydatków niezbędnych do wykonania zlecenia, w tym koszty dojazdów czy wysyłki korespondencji.

Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów ponoszonych bezpośrednio przez stronę w toku postępowania jak opłaty sądowe i skarbowe, zaliczki na biegłego, świadków.

 

 

Cennik usług kancelarii

Wynagrodzenie za usługi prawne ustalane jest indywidualnie po analizie konkretnej sprawy.

Nie ma dwóch takich samych spraw. Każda różni się od siebie okolicznościami faktycznymi i prawnymi czy decyzjami procesowymi. Dlatego też wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie, po analizie sprawy i przekazaniu informacji od klienta. Wysokość wynagrodzenia zależy m.in. od nakładu pracy adwokata, rodzaju sprawy, zawiłości i skomplikowania sprawy czy czasu jej trwania.

Chcąc dać Państwu ramowy wgląd na cenę usług Adwokata, poniżej zamieszczono przykładowy wykaz stawek za usługi prawne Kancelarii:

  1. Porada prawna – adwokat na podstawie przekazanych informacji i dokumentów udziela odpowiedzi na zadane pytania. Zwykle do 20 minut koszt porady wynosi zazwyczaj ok. 150 zł netto, a powyżej od 300 zł netto. Koszt porady może zostać zaliczony na poczet wynagrodzenia adwokata w razie zlecenia przez klienta prowadzenia sprawy.

  1. Sporządzenie pisma przedprocesowego (np. wezwania do zapłaty, wezwania do podjęcia negocjacji) – cena usługi wynosi zwykle od 200 zł netto.

  2. Sporządzenie pisma procesowego – cena usługi wynosi zwykle od 500 zł netto.

  3. Stawka za zastępstwo procesowe – na terenie Warszawy jest to kwota zwykle od 250 zł netto. Poza terenem Warszawy na wysokość stawki ma wpływ także siedziba sądu.

  4. Stawka godzinowa – zazwyczaj od 300 zł netto.

  5. Prowadzenie sprawy sądowej – zazwyczaj od 2.000 zł netto.  Wskazówkę w tym zakresie dla Państwa mogą stanowić przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, stanowiące m.in. o stawkach minimalnych. Tekst rozporządzenia znajduje się tutaj. Stawki określone w przedmiotowym Rozporządzeniu są stawkami minimalnymi. Adwokat zastrzega, że ostateczna stawka wynagrodzenia za usługi prawne zależy od m.in. skomplikowania sprawy, czasu jej trwania, przedmiotu sprawy, siedziby sądu, etapu sprawy i nakładu pracy adwokata. Zgodnie z Rozporządzeniem np. w sprawach o zapłatę stawka minimalna zależy od wartości przedmiotu sporu i wynosi:

1) do 500 zł – 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Informację o stawkach minimalnych w pozostałych sprawach, zgodnie z treścią z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, mogą Państwo znaleźć:

a) w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych – tutaj,

b) w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia – tutaj,

c) w sprawach w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tutaj,

d) przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem ochrony konkurencji i konsumentów – tutaj.

 

 

Adwokat Paulina Pyzia zastrzega, iż powyższe stawki za usługi prawne mają charakter jedynie przykładowy i poglądowy, nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

 

 

Bezpłatna wycena sprawy

Zapraszam do skorzystania z bezpłatnej szacowanej wyceny prowadzenia sprawy, kierując zapytanie na adres e-mail: kancelaria@adwokacka.waw.pl (więcej w zakładce Kontakt)