Czy przeciwko księdzu można wszcząć postępowanie karne?

Problem: Czy przeciwko księdzu można wszcząć postępowanie karne?

Ustawa: Ustawa Kodeks Postępowania Karnego – tekst ustawy znajduje się TUTAJ, Ustawa Kodeks karny – – tekst ustawy znajduje się TUTAJW świadomości społeczeństwa tkwi przekonanie, że duchowni posiadają „immunitet”, który uniemożliwia prowadzenie przeciwko nim postępowania karnego. Według takiego myślenia, ksiądz mógłby popełniać przestępstwa (np. za czyn pedofilii, o czym ostatnio w mediach głośno), lecz organy ścigania nie mogłyby nic z tym zrobić. Czy słusznie?Prawo kanoniczne a prawo karne


Wiele osób myśli, że skoro księża podlegają pod prawo kanoniczne (i np. komisje kościelne), to nie podlegają pod inne ustawy, jak na przykład kodeks karny. To mylny pogląd. Prawo kanoniczne nie zawiesza, ani też nie wyłącza ustaw, w tym kodeksu karnego. Ksiądz popełniając przestępstwo może być karany i ścigany karnie tak jak świecka osoba. Ksiądz może więc odpowiadać przed sądem za czyny przez siebie popełnione – zarówno w sprawie karnej, a także cywilnej.Przypominamy, że Kancelaria Adwokacka w Warszawie Adwokat Paulina Pyzia zajmuje się sprawami karnymi.


Więcej informacji można uzyskać kierując zapytanie na adres e-mail: kancelaria@adwokacka.waw.pl