Kto jest matką dziecka – surogatka czy osoba, która korzystała z pomocy surogatki?

Problem: Kto jest matką dziecka – surogatka czy osoba, która korzystała z pomocy surogatki?

Ustawa: Kodeks cywilny – tekst ustawy znajduje się TUTAJ oraz Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy – tekst ustawy znajduje się TUTAJW polskim prawie kwestie dotyczącą macierzyństwa dziecka, przepis rozstrzyga dość jasno. Zgodnie z art. 61 9 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. W sytuacji, kiedy kobieta korzystałaby z pomocy surogatki, ten przepis pozwalałby na ustalenie, że to właśnie surogatka byłaby prawną matką dziecka. Co jednak z osobą, na „zlecenie” której działała surogatka? Czy ta osoba nie ma żadnych praw do dziecka?Sąd niemiecki jasno zajął stanowisko

Nad tym zagadnieniem pochylił się Trybunał Sprawiedliwości w Niemczech. Uznał on, że matką dziecka jest surogatka, nawet w sytuacji, kiedy dziecko zostało zrodzone z komórki jajowej kobiety, korzystającej z usług matki zastępczej, a także nasienia męża tej kobiety. Kobieta, która korzystała z pomocy surogatki, może uzyskać prawa do dziecka jedynie poprzez instytucję adopcji.

To orzeczenie jest o tyle istotne, że w niemieckim prawie również istnieje przepis, że matką jest ta kobieta, która dziecko urodziła.


Przypominamy, że Kancelaria Adwokacka w Warszawie Adwokat Paulina Pyzia zajmuje się sprawami rodzinnymi.

Więcej informacji można uzyskać kierując zapytanie na adres e-mail: kancelaria@adwokacka.waw.pl