Praca zdalna – home office czy już telepraca?

Problem: Praca zdalna – home office czy już telepraca?

Ustawa: Kodeks pracy – tekst ustawy znajduje się TUTAJW praktyce coraz częściej zdarza się, że świadczymy pracę poza zakładem pracy – czyli pracę zdalną. Czy taka forma pracy jest szczególnie uregulowana w kodeksie pracy?


Art. 675 Kodeks pracy
§ 1. Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca).

§ 2. Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w § 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.Telepraca


Kodeks cywilny reguluje dość szczegółowo pracę zdalną w formie teleprac. Jest to regularnie wykonywana praca zdalna, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, np. poczty e-mail, czy wiadomości SMS. Istota więc tkwi w tym, że praca zdalna jest wykonywana regularnie – nie musi być wykonywana codziennie, ale regularnie. Można zatem być częściowo pracownikiem, a częściowo telepracownikiem. W kodeksie pracy wykonywanie telepracy łączy się z wieloma szczególnymi prawami i obowiązkami dla stron – np. prawo kontroli telepracownika przez pracodawcę.Home office


W praktyce jednak zdarza się nader często, że praca zdalna nie jest wykonywana regularnie, a jedynie okazjonalnie, sporadycznie – w formie tzw. home office. Kodeks pracy tej instytucji szczególnie nie reguluje. Z praktyki można wskazać, że home office możliwy jest za zgodą pracodawcy. Strony powinny też ustalić inne kwestie np. dotyczące sprzętu czy prawa kontroli. W regulaminach pracy lub w umowie o pracę mogą znaleźć się szczegółowe kwestie dotyczące tej formy pracy zdalnej.Przypominamy, że Kancelaria Adwokacka w Warszawie Adwokat Paulina Pyzia zajmuje się sprawami dotyczącymi prawa pracy.


Więcej informacji można uzyskać kierując zapytanie na adres e-mail: kancelaria@adwokacka.waw.pl