+ Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

+ Naczelna Rada Adwokacka

+ Krajowy Rejestr Adwokatów

+ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

+ System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H Beck

+ System Informacji Prawnych LexLege

+ LEX Internetowy System Prawny

+ ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych

+ Rejestr klauzul niedozwolonych

+ Baza Orzeczeń Sądu Najwyższego

+ Wyszukiwarka podmiotu KRS

+ Wyszukiwarka Ksiąg Wieczystych (nieruchomości)

+ Baza Internetowa Regon

+ Sprawdzanie numeru NIP

+ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej