Remont mieszkania przez konkubenta – co z rozliczeniem po rozstaniu?

Problem: Remont mieszkania przez konkubenta – co z rozliczeniem po rozstaniu?

Ustawa: Kodeks cywilny – tekst ustawy znajduje się TUTAJW praktyce dość często pojawiają się problemy mające związek z rozliczeniami osób pozostających w nieformalnym związku, tzw. konkubinacie. Nierzadkie są bowiem sytuacje, w których takie osoby decydują się na wspólne inwestycje lub też inwestują pieniądze na rzecz, która jest własnością konkubenta. W razie zaś rozstania takie inwestycje stają się problemowe. Czy w takiej sytuacji da się rozliczyć np. wówczas nieodpłatną pracę podczas remontu mieszkania konkubenta?Wyrok w sprawie I ACa 397/18


Przed takim pytaniem stanął m.in. Sąd Apelacyjny w Białymstoku. W wyroku z dnia 27 września 2018r. w sprawie I ACa 397/18 (treść orzeczenia znajduje się TUTAJ) Sąd rozpoznawał sprawę dotyczącą nakładów na nieruchomość konkubiny. W tej sprawie wyceniono wartość remontu, w tym robocizny. Z analizy orzeczenia wynika, że możliwe jest żądanie zwrotu kosztów w postaci m.in. wartości prac remontowych wykonanych na rzecz konkubenta.Bezpodstawne wzbogacenie


Sąd w tej sprawie przypomniał, że do rozliczenia konkubinatu, w tym nakładów dokonanych przez konkubentów na majątek jednego z nich, mają najczęściej zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, tj. art. 405 kc. i następne. Szczególne okoliczności mogą bowiem wskazywać na konieczność zastosowania innej podstawy do rozliczeń, np. przepisów o rozliczeniu nakładów, tj. art. 226 kc.Przepisy o rozliczeniu nakładów


W niniejszej sprawie Sąd uznał, że zachodzi bezpodstawne wzbogacenie, gdyż osoba wykonująca prace remontowe nie rościła sobie praw do nieruchomości, a jedynie wykonywała je, by wspólnie zamieszkiwać z konkubentem, będącym właścicielem nieruchomości. Przepisy o rozliczeniu nakładów będą więc stosowane w tej sytuacji, gdy rzecz będzie w wyłącznym posiadaniu tego z konkubentów, do którego należy (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie I ACa 60/12 – tekst orzeczenia znajduje się TUTAJ).Przypominamy, że Kancelaria Adwokacka w Warszawie Adwokat Paulina Pyzia zajmuje się sprawami o bezpodstawne wzbogacenie, czy o rozliczenie nakładów.


Więcej informacji można uzyskać kierując zapytanie na adres e-mail: kancelaria@adwokacka.waw.pl