Nie zamówiłeś towaru, a sprzedawca każe ci płacić? Świadczenia niezamówione.

Problem: Nie zamówiłeś towaru, a sprzedawca każe ci płacić? Świadczenia niezamówione.

Ustawa: Kodeks cywilny – tekst ustawy znajduje się TUTAJ, Ustawa o prawach konsumenta – tekst ustawy znajduje się TUTAJ, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – tekst ustawy znajduje się TUTAJKażdy z nas pewnie spotkał się z sytuacją, kiedy przedsiębiorca przysyła konsumentowi rzecz, której ten nie zamawiał. Mogła być to forma reklamy, lub też praktyka, gdzie konsument miał obowiązek odesłać rzecz lub zapłacić za nią. Co w takiej sytuacji? Czy konsument ma obowiązek płacić za takie zamówienie?Art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Nieuczciwymi praktykami rynkowymi w każdych okolicznościach są następujące agresywne praktyki rynkowe:
Pkt 6) żądanie natychmiastowej lub odroczonej zapłaty za produkty bądź zwrotu lub przechowania produktów, które zostały dostarczone przez przedsiębiorcę, ale nie zostały zamówione przez konsumenta.


Art. 5 ustawy o Prawach konsumenta

1. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta, o którym mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070), następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań.
2. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy.Brak obowiązku zapłaty

Świadczenie niezamówione – towar lub usługa – jest ryzykiem przedsiębiorcy, który nie może żądać od konsumenta zapłaty za takie świadczenie. W związku z tym konsument nie ma obowiązku za nie płacić.Czy zignorowanie takiej przesyłki będzie oznaczać zawarcie umowy?

Należy podkreślić, że jeśli konsument nie odeśle takiej przesyłki, to nie oznacza to, że wyraża zgodę na za zawarcie umowy i przysyłanie mu kolejnych przesyłek.Przypominamy, że Kancelaria Adwokacka w Warszawie Adwokat Paulina Pyzia zajmuje się sprawami konsumenckimi, w tym sprawami windykacyjnymi i procesowymi.


Więcej informacji można uzyskać kierując zapytanie na adres e-mail: kancelaria@adwokacka.waw.pl