Wyburzenie lokalu – skutki

Problem: Wyburzenie lokalu

Ustawa: Kodeks cywilny – tekst ustawy znajduje się TUTAJW przepisach nie jest uregulowana kwestia dotycząca wyburzenia lokalu stanowiącego odrębną własność, a także tego, co w razie wyburzenia dzieje się z np. nieruchomością wspólną.Orzeczenie Sądu Najwyższego z 16 maja 2019r. sygn. III CZP 1/19


Sąd Najwyższy zajmował się w tej sprawie zagadnieniem dotyczącym tego, jaki jest skutek prawny wyburzenia lokalu, stanowiącego odrębną własność, dla związanego z tym lokalem udziału w nieruchomości wspólnej, a także czy w przypadku wyburzenia jednego z dwóch lokali stanowiących przedmiot odrębnej własności, prowadzącego do utraty jego bytu prawnego, następuje ustanie prawa odrębnej własności drugiego istniejącego lokalu? Sąd Najwyższy wskazał, że wygaśnięcie odrębnej własności lokalu na skutek jego zburzenia powoduje ustanie odrębnej własności drugiego lokalu, natomiast udziały w nieruchomości wspólnej, związane dotychczas z własnością dwóch lokali, przekształcają się w udziały we współwłasności gruntu zabudowanego budynkiem stanowiącym jego część składową i obejmującym jeden lokal1.Przypominamy, że Kancelaria Adwokacka w Warszawie Adwokat Paulina Pyzia zajmuje się sprawami cywilnymi.


Więcej informacji można uzyskać kierując zapytanie na adres e-mail: kancelaria@adwokacka.waw.pl
1 Więcej tutaj: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=1202-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne