Szczególnie szeroką dziedziną prawa, która dotyka nas na co dzień, jest prawo cywilne – zarówno rzeczowe (związane z własnością i posiadaniem rzeczy ruchomych i nieruchomości), zobowiązań (tzw. umów i odszkodowawcze), jak i spadkowe.

Na tym tle pojawia się najwięcej problemów. Można zaryzykować stwierdzenie, że chyba każdy w swoim życiu doświadczył wątpliwości na tle wykonania umowy, udzielonej pożyczki, otrzymanej darowizny czy własności rzeczy.

Adwokat Paulina Pyzia zajmuje się sprawami cywilnymi dotyczącymi m.in.:

 1. nieruchomości – w zakresie zarówno prawa własności, jak i posiadania; są to np. sprawy o eksmisję, o wady nieruchomości, o ochronę interesów lokatorów, o zaprzestanie naruszenia posiadania, o ustalenie, o zasiedzenie, a także sprawy dotyczące najmu czy użyczenia lokalu,

 2. zawierania i wykonania umów – w tym umów leasingu, kredytu, pożyczki, najmu, darowizny, dożywocia, służebności, o dzieło, zlecenia,

 3. ochrony dóbr osobistych,

 4. windykacji i spraw o zapłatę,

 5. spraw rodzinnych i rozwodów,

 6. weksli,

 7. zniesienia współwłasności,

 8. prawa pracy,

 9. wydania rzeczy,

 10. spraw spadkowych i podziałów majątku, a także zachowków, testamentów i dziedziczeń małoletnich,

 11. odszkodowań i zadośćuczynień za krzywdę za np. delikty cywilne, błędy medyczne i wypadki.

Adwokat Paulina Pyzia prowadzi sprawy cywilne zarówno procesowe, jak i nieprocesowe, również na etapie przedsądowym.

Kancelaria adwokacka zapewnia kompleksową obsługę prawną i udziela wsparcia klientom w formie porad, analiz, sporządzania pism i wniosków (w tym pozwów i środków odwoławczych jak apelacja czy zażalenie), opiniowania umów, a także reprezentowania interesów klienta przed sądami i organami. Prawnik zapewnia reprezentację w sprawach w każdym postępowaniu, tj. postępowaniu zwykłym, uproszczonym, upominawczym, nakazowym, zabezpieczającym oraz egzekucyjnym.

Adwokat Paulina Pyzia prowadzi sprawy gospodarcze, a także sprawy konsumenckie.