Prawo gospodarcze zajmuje się działalnością gospodarczą i stosunkami między przedsiębiorcami (tzw. B2B). W jego ramach wyróżnia się też prawo spółek, które obejmuje zagadnienia związane ze spółkami cywilnymi i spółkami prawa handlowego, czyli spółkami jawnymi, partnerskimi, komandytowymi, komandytowo-akcyjnymi, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnymi.

Od przedsiębiorców wymagana jest podwyższona miara należytej staranności przy prowadzeniu działalności, co często generuje niemałe trudności pojawiające się w codziennym funkcjonowaniu firmy. Adwokat Paulina Pyzia wychodzi naprzeciw tym potrzebom i zapewnia stałą obsługę przedsiębiorstw, firm i spółek. Adwokat Paulina Pyzia zajmuje się sprawami gospodarczymi dotyczącymi m.in.:

  1. wyboru formy działalności gospodarczej,

  2. rejestracji spółek w KRS,

  3. bieżącego funkcjonowania spółek i przedsiębiorstw,

  4. windykacji roszczeń pieniężnych i spraw o zapłatę,

  5. zawierania, opiniowania i wykonania umów – np. umów leasingu czy najmu,

  6. prawa pracy w przedsiębiorstwie,

  7. ochrony praw pracownika i pracodawcy,

  8. sporów między wspólnikami spółki,

  9. roszczeń przeciwko członkom zarządu na podstawie art. 299 §1 ksh.

Adwokat Paulina Pyzia prowadzi sprawy cywilne zarówno procesowe, jak i nieprocesowe, również na etapie przedsądowym.

Kancelaria adwokacka zapewnia kompleksową obsługę prawną i udziela wsparcia klientom w formie porad, analiz, sporządzania pism i wniosków (w tym pozwów i środków odwoławczych jak apelacja czy zażalenie), opiniowania umów, a także reprezentowania interesów klienta przed sądami i organami. Prawnik zapewnia reprezentację w sprawach w każdym postępowaniu, tj. postępowaniu zwykłym, uproszczonym, upominawczym, nakazowym, zabezpieczającym oraz egzekucyjnym.

Adwokat Paulina Pyzia prowadzi sprawy gospodarcze, a także sprawy konsumenckie.