Prawo konsumenckie to gałąź prawa, która zajmuje się sporami między przedsiębiorcami a konsumentami. Jest to dziedzina, która dotyka każdego z nas. Nawet osoba prowadząca działalność gospodarczą działa jako konsument – w momencie, gdy dokonuje zakupów na prywatny użytek.

Za konsumenta uważamy osobę fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawiera umowę), a czynność ta nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Na tym tle może pojawić się wiele problemów, w których pomoże Ci prawnik. Adwokat Paulina Pyzia reprezentuje zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców w sprawach spornych dotyczących m.in.:

  1. wad produktów i towarów (w tym wad pojazdów) – w tym zakresie sprawy dochodzone są często na podstawie rękojmi, gwarancji czy przepisów odszkodowawczych,

  2. nieprawidłowego świadczenia usług i reklamacji na usługi (np. usługi telekomunikacyjne, kosmetyczne, fryzjerskie, naprawcze, remontowe, hotelarskie, kurierskie, budowlane),

  3. nieprawidłowego wykonywania umów czy ich niewykonania, opóźnień wykonania,

  4. klauzul niedozwolonych i wzorców umownych,

  5. umów zawieranych przez telefon i Internet (tzw. umowy zawierane na odległość),

  6. polisolokat,

  7. umów zawieranych z bankami i instytucjami pożyczkowymi,

  8. usług turystycznych, nieudanych wakacji przeciwko biurom podróży i organizatorom wycieczek,

  9. windykacji roszczeń pieniężnych.

Adwokat Paulina Pyzia w ramach świadczonej usługi ocenia zasadność roszczeń konsumentów lub przedsiębiorców w oparciu o aktualne przepisy, a także nurt orzeczniczy i doktrynalny. Usługi świadczone są w formie porad, analiz, opiniowania umów, a także sporządzania pism oraz reprezentowania interesów klienta przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK).

Kancelaria adwokacka świadczy również kompleksową obsługę prawną firm na rzecz przedsiębiorców, pragnących dostosować swoje działania do obowiązującego przepisów. W ramach usług możliwe jest przygotowanie regulaminów sklepów oraz serwisów internetowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami.