Prawo rodzinne jest to dział prawa cywilnego, który zajmuje się sprawami majątkowymi i niemajątkowymi na tle pokrewieństwa czy powinowactwa. Problemy pojawiające się w tym zakresie najczęściej dotyczą regulacji małżeńskich oraz w stosunkach między rodzicami a dziećmi.

Adwokat Paulina Pyzia zdaje sobie sprawę, że problemy z tej dziedziny prawa są dla klientów szczególne, często intymne, przytłaczające i bolesne. Dlatego przykłada ogromną wagę nie tylko do udzielenia wsparcia z jak największą starannością, ale także do odpowiedniego podejścia do klienta.

Adwokat Paulina Pyzia zajmuje się sprawami rodzinnymi dotyczącymi m.in.:

 1. rozwodu i separacji,

 2. ustalenia obowiązku alimentacyjnego,

 3. ustania obowiązku alimentacyjnego,

 4. alimentów na rzecz małoletnich i pełnoletnich dzieci,

 5. alimentów na rzecz małżonków i innych uprawnionych,

 6. podwyższenia alimentów,

 7. obniżenia alimentów,

 8. windykacji alimentów,

 9. spraw karnych na tle alimentów,

 10. podziału majątku wspólnego małżeńskiego

 11. rozdzielności majątkowa małżeńska,

 12. zgody sądu na czynności w imieniu małoletniego – np. na odrzucenie spadku,

 13. ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa dziecka,

 14. władzy rodzicielskiej – w tym ograniczenia władzy rodzicielskiej czy jej pozbawienia,

 15. kontaktów z dziećmi.

Adwokat informuje, że w postępowaniu o rozwód, oprócz kwestii dotyczących rozkładu pożycia i winy w rozkładzie pożycia, sąd rozstrzyga również o kwestiach dotyczących małoletnich dzieci – jak np. miejsce zamieszkania dziecka, alimenty na rzecz dziecka, władza rodzicielska nad dzieckiem czy kontakty z dzieckiem. Kancelaria adwokacka prowadzi również sprawy dotyczące zmiany wyroku rozwodowego co do kwestii związanych z małoletnimi dziećmi.

Prawnik udziela porad, sporządza pisma i wnioski (również środki odwoławcze jak apelacja czy zażalenie), a także reprezentuje klientów przed sądami i organami. Adwokat pomaga przejść przez proces sądowy czy mediacje, udzielając wsparcia prawnego.