Stała obsługa prawna firm stanowi podstawę skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Pamiętać bowiem należy, że przepisy wymagają podwyższonej staranności w prowadzeniu działalności gospodarczej, zatem każda decyzja gospodarcza może wiązać się z niemałym ryzykiem dla przedsiębiorcy. Kancelaria adwokacka służy więc kompleksowym wsparciem na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także w formie stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw przy sprawach bieżących. Usługa jest wykonywana na podstawie umowy o współpracę, którą kancelaria zawiera z firmą. Postanowienia umowy opracowywane są indywidualnie w oparciu o potrzeby klienta i specyfikę działalności gospodarczej klienta. Wynagrodzenie za usługi kancelarii również ustalane jest indywidualnie, istnieje możliwość wprowadzenia wynagrodzenia adwokata w formie ryczałtu lub stawki godzinowej.

Stała obsługa prawna firm obejmuje między innymi:

  1. stały kontakt osobisty, telefoniczny, e-mailowy z adwokatem,

  2. udzielanie porad w zakresie problemów prawnych w bieżącej działalności firmy,

  3. sporządzanie pism na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym,

  4. rejestrację spółek i ich obsługa,

  5. prowadzenie negocjacji i doradztwo,

  6. reprezentację klienta na etapie przedsądowym, polubownym, sądowym i egzekucyjnym,

  7. windykację wierzytelności klienta.

W ramach świadczonej usługi adwokat regularnie dokonuje przeglądu wszystkich spraw prowadzonych na rzecz danego klienta, monitorując w ten sposób sprawy w sposób systematyczny. Na życzenie klienta istnieje możliwość regularnego informowania klienta o stanie wszystkich spraw prowadzonych przez adwokata – w formie raportu czy zbiorczego zestawienia.

Usługa skierowana jest do przedsiębiorstw nie tylko z Warszawy, ale i całej Polski.