Adwokat Paulina Pyzia posiada szerokie doświadczenie w windykacji i antywindykacji roszczeń i należności pieniężnych.

Windykacja są to działania mające na celu odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika na rzecz wierzyciela. Prawnik, podejmując się sprawy windykacyjnej, wykonuje czynności w celu uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty na rzecz wierzyciela, a następnie tytułu wykonawczego, który pozwoli na wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi. Prawnik podejmuje działania w celu odzyskania należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Antywindykacja są to działania mające na celu oddłużanie dłużnika, a także jego ochronę przed nieuprawnionymi działaniami wierzyciela. Prawnik, podejmując się sprawy antywindykacyjnej, bada możliwość umorzenia długu czy rozłożenia go na raty, ale i również możliwość uchylenia tytułu wykonawczego czy też oddalenia powództwa wierzyciela z uwagi na przedawnienie roszczenia wierzyciela, nieudowodnienie roszczenia, nieprawidłowości związane z umową cesji po stronie wierzyciela. Prawnik chroni interesy klienta również w postępowaniu egzekucyjnym.

Adwokat Paulina Pyzia zajmuje się sprawami w zakresie windykacji roszczeń, co obejmuje m.in. sprawy:

 1. o zapłatę,

 2. o nadanie klauzuli wykonalności,

 3. postępowania zabezpieczające,

 4. powództwa przeciwegzekucyjne,

 5. postępowania egzekucyjne – w tym monitorowanie postępowania egzekucyjnego, bieżący kontakt z komornikiem, składanie wniosków egzekucyjnych i wniosków o wszczęcie egzekucji,

 6. postępowania egzekucyjne alimentów,

 7. o wyjawienia majątku dłużnika,

 8. przeciwko członkom zarządu z art. 299 §1 ksh,

 9. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,

 10. wezwania do zapłaty,

 11. o rozłożenie długu na raty,

 12. o ogłoszenie upadłości.

Adwokat Paulina Pyzia podejmuje się spraw zarówno w roli pełnomocnika wierzyciela, jak i dłużnika.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną na rzecz konsumentów, przedsiębiorców i spółek, którzy mogą liczyć na wsparcie adwokata przy dochodzeniu należności od nierzetelnego klienta bądź partnera biznesowego. Prawnik zapewnia reprezentację w sprawach w każdym postępowaniu, tj. postępowaniu zwykłym, uproszczonym, upominawczym, nakazowym, klauzulowym, upadłościowym, zabezpieczającym oraz egzekucyjnym, a także na etapie przedsądowym.

Adwokat zajmuje się analizą sprawy, sporządzaniem pozwów i środków odwoławczych, a także reprezentuje interesy klienta na drodze sądowej i polubownej. Kancelaria adwokacka zajmuje się również analizą spraw pod kątem możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Adwokat Paulina Pyzia prowadzi sprawy gospodarcze, a także sprawy konsumenckie.